g-rekeningDe Belastingdienst heeft besloten door te gaan met de G-rekeningen en ze toekomstbestendig te maken. Dat is afgesproken met de banken. Het depotstelsel gaat niet door.

Het wetsvoorstel met een verplichte G-rekening voor niet-gecertificeerde uitzendondernemingen gaat voorlopig niet in en de mogelijke uitbreiding voor ZZP’ers om een G-rekening te openen wordt niet verder verkend. Het besluit om te stoppen met de ontwikkeling van de Depotservice volgt de uitgangspunten uit de Brede Agenda van staatssecretaris Wiebes. Daarin staat dat de Belastingdienst zoveel mogelijk teruggaat naar zijn kerntaken. De ontwikkeling van processen en systemen voor de Depotservice startte met een wetsvoorstel om het G-rekeningenstelsel te vervangen door een depotstelsel. In maart 2014 besloten de Belastingdienst, de Betaalvereniging en de banken tot een gezamenlijke heroriëntatie. Dat was nodig door de opgelopen vertraging.

Meer informatie: G-rekeningen blijven, depotstelsel gaat niet door

 

Bron: Taxence