Steeds meer bedrijven met deponeringsplicht blijken voorlopige jaarstukken bij de Kamer van Koophandel te deponeren. Ook het aantal bedrijven dat geheel niet of te laat deponeert is sterk toegenomen. Dit blijkt uit onderzoeken van Het Financieele Dagblad en kredietverzekeraar Graydon.

In principe is iedere rechtspersoon (BV, NV, Coöperatieve Vereniging etc.) verplicht haar jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Dit dient binnen acht dagen na vaststelling van deze jaarrekening door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders of Algemene Ledenvergadering te gebeuren. De uiterste termijn voor deponering is echter dertien maanden na afloop van het boekjaar. Per 31 januari 2013 hadden alle jaarrekeningen over het jaar 2011 dus gedeponeerd moeten zijn.

Het deponeren van een voorlopige of conceptjaarrekening is niet voldoende. Niet voldoen aan de deponeringsplicht betekent een economisch delict en een risico op een boete, die kan oplopen tot € 19.500. Daarenboven kunnen bestuurders persoonlijk aansprakelijk gesteld worden voor tekorten in het geval van een faillissement.