GeldAls u op jaarbasis 1.225 of meer uren besteedt aan uw onderneming, dan heeft u recht op de zogenaamde ondernemersfaciliteiten, zoals bijvoorbeeld de zelfstandigen- en startersaftrek. Dit geldt voor de zogenaamde IB-Ondernemers, dus niet als u onderneemt door middel van een B.V.

Desgevraagd zult u aannemelijk moeten maken dat u deze uren daadwerkelijk aan uw onderneming besteed heeft. Dit geldt niet alleen voor startende ondernemers maar ook als u al jaren onderneemt. De beste manier om dit aan te tonen is een sluitende uren administratie.

Dat bleek o.a. weer uit een recente uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam van 14 oktober jl.
Het ging hierom een vrouw die als sinds 1967 werkzaamheden verrichte als omroepster. In al deze jaren heeft haar ondernemerschap nooit ter discussie gestaan. Maar plotseling vroeg de belastingdienst haar of zij aannemelijk wilde maken dat zij over haar jaar 2008 tenminste 1.225 uur aan haar onderneming had besteed.

De vrouw had geen urenadministratie bijgehouden en moest dus achteraf een overzicht maken van de gewerkte uren. En dat valt dan niet mee!
Uiteindelijk hechte het Hof slechts beperkte bewijskracht toe aan haar urenregistratie, omdat deze “niet berust op recente, gedetailleerde herinneringen van belanghebbende, maar op vage herinneringen, veronderstellingen en schattingen”.

Mede hierdoor achte het Hof het o.a. niet aannemelijk dat zij 243 uren had besteed aan het “voorbereiden van betaalde optredens”.

De eindconclusie was dat de omroepster niet aannemelijk had gemaakt dat zij gedurende 2008 tenminste 1.225 uren aan de onderneming had besteed en dus geen recht had op de ondernemersfaciliteiten.

 

Al met al blijkt hieruit weer dat het urencriterium scherp beoordeeld kan worden door de fiscus. Dit zal met name een rol spelen als u naast uw onderneming nog een parttime dienstverband hebt en als uw omzet niet in verhouding lijkt te staan tot de minimaal te besteden 1.225 uur.
Maar uit bovenstaand voorbeeld blijkt dat het in ieder geval altijd verstandig blijft om een goede urenregistratie bij te houden.