De staatssecretaris van Financiën heeft de regeling gepubliceerd met de definitieve forfaits van de Wet rechtsherstel box 3 voor 2022. De forfaits wijken op twee punten af van de voorlopige forfaits voor de verschillende categorieën van box 3 in 2022. Het forfait voor bank- en spaartegoeden is verlaagd van 0,01% naar 0,00%. Het forfait voor schulden is verlaagd van 2,46% naar 2,28%. Het forfait voor overige bezittingen (5,53%) is niet gewijzigd. De regeling is op 16 maart 2023 in werking getreden en werkt terug tot en met 1 januari 2022.