Enige tijd geleden heeft staatssecretaris Menno Snel van Financiën te kennen gegeven dat de Belastingdienst geen kwaliteitskeurmerk gaat verstrekken aan belastingconsulenten. Dit naar aanleiding van Kamervragen over het vermeende gemak waarmee mensen zich als belastingconsulent kunnen voordoen.

Iedereen die ondernemer is voor de btw en bij de Kamer van Koophandel als belastingconsulent of administratiekantoor staat ingeschreven kan zich ook zodanig registreren bij de Belastingdienst en een beconnummer ontvangen. Deze registratie zegt niets over betrouwbaarheid, deskundigheid en de kwaliteit van de persoon in kwestie. Het beconnummer is niet bedoeld als kwaliteitskeurmerk, het is slechts een registratienummer voor belastingconsulenten.

Het RB toetst wél op deskundigheid en kwaliteit.

Om kwaliteit en zorgvuldigheid te waarborgen is het van belang dat u als mkb-ondernemer gebruik maakt van de diensten van een adviseur die is aangesloten bij een beroepsorganisatie zoals het Register Belastingadviseurs (RB). Alleen leden van het RB mogen de RB-titel voeren. Een RB is hoogopgeleid, integer en pragmatisch en adviseert klanten over kansen en bedreigingen voor hun onderneming, bezien vanuit fiscaal perspectief.

Een RB beschikt over up-to-date vakinhoudelijke kennis en goede adviesvaardigheden voor de mkb-adviespraktijk. Naast inhoudelijke, toekomstgerichte en kwalitatief adequate ondersteuning vanuit de vereniging worden de leden continu bijgeschoold middels Permanente Educatie. De RB-titel is in tegenstelling tot het beconnummer niet slechts een registratienummer. Het mag wél gezien worden als een kwaliteitskeurmerk.

Het Register Belastingadviseurs (RB) is met ruim 7.500 leden dé beroepsvereniging van belastingadviseurs voor het mkb. Zij kunnen bij het RB terecht voor belangenbehartiging richting overheid en politiek, vaktechnische informatie en ondersteuning in de beroepsuitoefening, opleidingen om RB te worden en PE-cursussen om hun kwaliteit en kennis op peil te houden. Ondernemers vinden in ‘hun’ RB een integer, pragmatisch adviseur met uitgebreide fiscale kennis en ervaring, en gevoel voor ondernemerschap.
Confidesk accountants & adviseurs heeft een erkenning als RB-kantoor. Dit betekent dat de eindverantwoordelijkheid voor de fiscale afdeling in handen is van een RB. Zo weet u zeker dat uw belangen optimaal behartigd worden. De RB, daar begint elk fiscaal antwoord mee.