In de aanloop naar de verkiezingen voor de Nederlandse Tweede Kamer der Staten-Generaal kunnen ondernemers via de Fiscale Stemwijzer ontdekken welke partij belooft hun ondernemersbelangen het beste te behartigen. De Fiscale Stemwijzer vergelijkt de belastingmaatregelen uit de (concept) verkiezingsprogramma’s van dertien (grotere) partijen zoals deze luidden op 30 januari 2017. 

De Fiscale Stemwijzer is tot stand gekomen onafhankelijk van de dertien partijen en staat los van andere stem-/kieswijzers. Initiatiefnemers zijn Mr. Wil Vennix (voorzitter van het Register Belastingadviseurs) en Mr. Sylvester Schenk (Flynth adviseurs en accountants). Beide heren zijn in de partijprogramma’s gedoken en hebben een aantal belangrijke fiscale thema’s gekoppeld aan hun interpretatie van de vergeleken verkiezingsprogramma’s. Vervolgens zijn deze gegoten in een praktische Fiscale Stemwijzer, speciaal voor de ondernemer.

“De Fiscale Stemwijzer is bedoeld om aandacht te besteden aan en inzicht te geven in de beloofde fiscale maatregelen van een aantal politieke partijen. Zo helpen we ondernemers om bewust te kiezen. Er zijn veel ondernemers in Nederland en we willen ze stimuleren hun stem te gebruiken. Een overzicht helpt hier wellicht bij”, aldus Sylvester Schenk.

Wil Vennix vult aan: “De Fiscale Stemwijzer is geen stemadvies, de uitslag is indicatief. We hebben de programma’s van dertien ‘zittende’ partijen geanalyseerd maar we sluiten zeker niet uit dat er een aantal nieuwe of kleinere partijen de belangen van een ondernemer goed kunnen vertegenwoordigen. Verder zijn veel partijen nog vaag over de fiscale inhoud van hun programma of willen deze pas na Prinsjesdag prijsgeven”.

Ondernemers die door de bomen het fiscale bos niet meer zien maar wel gebruik willen maken van hun kiesrecht raden wij aan om de Fiscale Stemwijzer in te vullen.

Lees vervolgens de partijprogramma’s (hyperlinks worden gegeven in de fiscale stemwijzer) ook goed door en kies de partij die past.