Zonnige ToekomstDe werkgelegenheid zal met enige vertraging aantrekken. Dat verwacht Laura van Geest van het Centraal Planbureau (CPB). In een toelichting op de jongste ramingen van het CPB zei ze dat het normaal is dat het na het aantrekken van de productie even duurt voordat werkgevers weer personeel in dienst nemen.

Door de oplevende economie gaan bedrijven weer meer produceren en daardoor hebben ze meer werknemers nodig, zei Van Geest. Ze wees er wel op dat de arbeidsmarkt de laatste decennia is veranderd, en dat dat ‘uitdagingen’ meebrengt. Maar ze is niet bang voor baanloze groei. “Dat we straks allemaal 2 uur per dag gaan werken, ik denk niet dat ik dat ga meemaken.”

Koopkracht
De cijfers die Van Geest presenteerde, wijken niet af van de ramingen die 2 weken terug naar buiten werden gebracht. Daaruit blijkt dat de economie aantrekt, de koopkracht licht stijgt en het begrotingstekort daalt tot onder het EU-maximum van 3 procent. De economie groeit dit jaar met 0,75 en volgend jaar met 1,25 procent. Ook de koopkracht vertoont een plusje.

Deflatiespook
Van Geest wees erop dat de inflatie weliswaar wat lager is dan wenselijk wordt geacht, maar zij voorziet nog geen deflatie, het verschijnsel dat de prijzen dalen. Mocht het ‘deflatiespook’ toch opduiken, dan zal de Europese Centrale Bank moeten ingrijpen, zei ze. Deflatie zou het economisch herstel negatief kunnen beïnvloeden.

Oekraïne
Van Geest vindt het moeilijk te voorspellen wat de crisis in Oekraïne zal betekenen voor de economie. Mocht de wereldhandel er gevolgen van ondervinden, dan kan de economische groei dit jaar dalen tot 0,25 procent (in plaats van 0,75 procent).

Zorgpremie
Volgens de CPB-directeur profiteert de koopkracht dit jaar onder meer van de daling van pensioenpremies en de lagere zorgpremie. Volgend jaar zijn die effecten minder. Die kunnen groter worden als ervoor wordt gekozen om het lagere opbouwpercentage van de pensioenen terug te geven in de vorm van meer loon, zoals vorig jaar ook is gebeurd.