De coronacrisis zal ongetwijfeld ook in uw onderneming grote gevolgen hebben. Het is van groot belang strak te sturen op de uitstroom van liquide middelen. Voorlopig minder of zelfs geen belasting betalen is daarbij een welkome bijdrage.

Door de coronacrisis zult u uw verwachtingen over 2020 rond omzet, kosten, inkomsten en uitgaven moet bijstellen. U krijgt concreet inzicht in wat u financieel te wachten staat door een bijgestelde begroting over 2020 en liquiditeitsprognose voor de komende maanden te maken. Daarmee kunt u gerichte maatregelen nemen binnen uw onderneming om zo de crisis het hoofd te bieden. Één van de maatregelen om de liquiditeitsuitstroom te verlagen, is het verminderen van een aan u opgelegde voorlopige aanslag (inkomsten- of vennootschapsbelasting) over 2020 van de Belastingdienst.

U kunt dit redelijk eenvoudig zelf doen via de website van de belastingdienst, maar hiervoor kunt u uiteraard ook bij ons terecht,. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.