Mogelijk heeft u deze maand van het UWV de voorlopige berekening Wtl voor het jaar 2019 ontvangen. In deze voorlopige berekening staat voor welke werknemers u recht heeft op lage-inkomensvoordeel (LIV), jeugd-lage-inkomensvoordeel (jeugd-LIV) en 1 of meer loonkostenvoordelen (lkv’s) over 2019.

Controleer deze voorlopige berekening Wtl. Als deze niet klopt, loopt u namelijk anders de kans tot € 2.000 per werknemer voor het LIV, tot € 1.892,80 per werknemer voor het jeugd-LIV en tot € 6.000 per werknemer voor het LKV mis te lopen.

Fouten in voorlopige berekening kunt u nog tot en met uiterlijk 1 mei 2020 corrigeren. Correcties ná die tijd worden niet meer in behandeling genomen. Zorg daarom dat u vóór die tijd de voorlopige berekening controleert. Heeft u uiterlijk 15 maart 2020 geen voorlopige berekening ontvangen? Onderneem dan ook actie als u meent wel recht te hebben op het LIV, jeugd-LIV en/of LKV.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.