Op al onze opdrachten zijn de Model Algemene Voorwaarden NBA 2013 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam d.d. 30 januari 2013,  onder nummer 6/2013. Deze algemene voorwaarden zijn ook HIER te downloaden.