Op al onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden RB 2018 van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Midden-Nederland te Utrecht d.d. 10 juli 2018, onder nummer 159/2018. Deze algemene voorwaarden zijn ook HIER te downloaden.