Nieuws

Exact: Accountant die zich niet richt op adviesfunctie wordt overbodig

Volgens Exact kunnen accountants die hun klanten online boekhouding en salarisadministratie aanbieden veelal efficiënter werken. Er gaat minder tijd verloren aan administratieve werkzaamheden zoals het inkloppen van cijfers en het maken van jaarrekeningen. Daardoor is er meer ruimte voor persoonlijke service en strategisch, bruikbaar fiscaal en financieel advies.

Exact: ‘Door de toename van geautomatiseerde systemen verdwijnt meer en meer administratief werk. Accountants konden zich tot nu toe vaak beperken tot de cijfers. Maar door de stijgende vraag om meer strategisch advies vanuit het MKB is nu de tijd gekomen om de bakens te verzetten. Een groot deel van de toegevoegde waarde die de accountant de ondernemer kan bieden, zit hem in de snelle en actieve interpretatie van die cijfers. En dit is onmisbaar in zijn nieuwe rol als adviseur.’

Werken in de cloud

‘De verschuiving naar werken in de ‘cloud’ is inmiddels een duidelijke trend. Toch aarzelen veel accountants nog om over te stappen,’ aldus Exact. ‘Terwijl samenwerken in de cloud flinke voordelen kan opleveren voor accountants zelf én zijn klanten. Waarom deze afwachtendheid?’

Vraag vanuit het MKB

Uit de nationale EuroCloud Monitor, een onderzoek dat mede mogelijk gemaakt is door Exact, blijkt dat 43% van de organisaties in het MKB op dit moment aangeeft met één of meerdere cloud oplossingen te werken. De meest populaire cloud oplossingen zijn e-mail en opslag en back-up van data. Van de onderzochte bedrijven geeft ruim een kwart aan hiervan gebruik te maken.

Boekhouding en salarisadministratie

Gaat het om de boekhouding en salarisadministratie, dan geeft 12% van de bedrijven aan dat zij op dit moment hun boekhouding in de cloud regelen. Slechts 9% van de ondernemers heeft zijn salarisadministratie in de cloud. Exact: ‘Vragen we echter naar hoe bedrijven dit in 2014 zien, dan stijgen deze percentages hard. In plaats van 12% verwacht 26% zijn boekhouding in 2014 in de cloud te regelen en zegt 23% ook zijn salarisadministratie daar te hebben staan.’

Waarom deze trend?

Vanuit de ondernemers gezien is het volgens Exact een logische keuze: ‘Zij geven aan dat voor hen de grootste winst zit in procesoptimalisatie. En procesoptimalisatie drijft groei. Verder ziet 55% een toename van productiviteit als voordeel van samenwerken in de cloud, 45% noemt de lagere kosten en 39% ziet efficiënter (samen)werken als groot voordeel.’

Familiebedrijven gezond en innovatief


Businesspeople
Familiebedrijven zijn gezonder, gaan minder snel failliet en zijn innovatiever dan andere bedrijven. Dat blijkt uit een onderzoek van ING, MKB Nederland, Ernst & Young en de branchevereniging Familiebedrijven, dat minister Henk Kamp van Economische Zaken maandag 8 april 2013 tijdens de opening van de Week van de Ondernemer in Utrecht in ontvangst nam.

Familiebedrijven innovatiever dan andere bedrijven

“Het beeld dat familiebedrijven saaie en conservatieve bedrijven zijn, klopt niet”, aldus Kamp. “Dankzij hun solide financiering kunnen ze tegen een stootje en zijn ze innovatiever dan andere bedrijven. Eigenschappen die we in deze moeilijke economische tijden goed kunnen gebruiken.”

Week van de Ondernemer

Uit het onderzoek blijkt dat negen op de tien familiebedrijven de winst, geheel of gedeeltelijk, weer terug laten vloeien naar het bedrijf. Dat maakt dat familiebedrijven relatief veel kapitaal hebben voor vernieuwende producten en diensten. Ook investeren ze in andere bedrijven die kapitaal nodig hebben. Daarnaast zijn familiebedrijven gezonder dan andere bedrijven omdat ze relatief veel eigen vermogen hebben.

De ‘Week van de Ondernemer’ vindt plaats van 8 tot en met 11 april in Utrecht. De week biedt ondernemers informatie over ondernemen aan de hand van drie thema’s: Ondernemend Financieren, Nederland Innoveert en Internationaal Ondernemen. Het ministerie van Economische Zaken levert een financiële bijdrage aan de organisatie van de week.

Het volledige onderzoeksrapport is HIER te downloaden.

 

Leo Stevens: ‘Belastingontwijking legaal maar niet rechtvaardig’

Het ontwikkelen van internationale sluiproutes en belastingconstructies moeten we uitroeien met dezelfde passie waarmee we ook proberen internationale dubbele belastingheffing te voorkomen. Dat schrijft emeritus hoogleraar Leo Stevens vandaag in Het Financieele Dagblad.

Nederland kan gezien de collectieve lastendruk van 45 procent geen belastingparadijs worden genoemd. Maar moet Nederland erin berusten dat multinationals mede door inschakeling van het Nederlandse verdragennetwerk wereldwijd hun belastingen kunnen ontlopen?

“Nee, natuurlijk niet”, schrijft Leo Stevens, emeritus hoogleraar fiscale economie Erasmus Universiteit Rotterdam, vandaag in het Het Financieele Dagblad (alleen abonnees).

De hoogte van de belastingdruk zegt niet alles over de verdeling ervan. En daar gaat het om. In het Nederlandse belastingstelsel zijn diverse groepen personen en organisaties aan te wijzen die er relatief gunstig uitspringen, aldus Stevens.

Hij noemt de eigenwoningbezitter met zijn riante hypotheekrenteaftrek als voorbeeld,  en ook de door de Nederlandse politiek ingevoerde verlaging van het tarief van de vennootschapsbelasting.

Nederland wenste daarmee zijn internationale fiscale concurrentiepositie voor internationale bedrijven te versterken, maar volgens Stevens “betaalden de particuliere sector en – in mindere mate – de mkb-ondernemingen daarvoor de rekening”.

Kritiek van fiscale wetenschappers werd weggewuifd. “Nederland moest als vestigingsland prominent in de etalage worden gezet en daarbij scoorde een opzichtige tariefsverlaging het beste. Waarschuwingen dat dit een vorm van schadelijke belastingconcurrentie uitlokt en een ratrace waarvan slechts het internationale bedrijfsleven profiteert, werden in de wind geslagen.”

Voor internationale tax planning – het ontwikkelen van internationale sluiproutes en belastingconstructies – geldt hetzelfde verhaal. Het werkt contraproductief.

“Dergelijke vormen van schadelijke belastingconcurrentie moeten we uitroeien met dezelfde passie waarmee we ook proberen internationale dubbele belastingheffing te voorkomen. Het beschadigt de internationale rechtsorde, ook al wordt (terecht) steevast betoogd dat de ontwijkingsconstructies legaal zijn. Ze zijn echter niet rechtvaardig, evenals het niet rechtvaardig is dat hoge inkomens méér profiteren van de hypotheekrenteaftrek dan lagere.”

Door krampachtig vast te houden aan de nationale soevereiniteit krijgen we dit soort problemen nooit opgelost, schrijft Stevens. Die moeten we in groter verband, dus in Europese context, uitbannen. In plaats van energie te steken in naming en shaming, zoals volgens hem nu in de publieke discussies gebeurt, zou hij daarom liever adequate wetgeving zien.

“Bestrijding van schadelijke belastingconcurrentie vereist doelgericht optreden in communautair of internationaal verband. Beter is het daarom een constructieve bijdrage te leveren aan de pogingen van de Europese Commissie en de Oeso te komen tot een effectievere aanpak van belastingontduiking en -ontwijking in internationaal verband.”

Slechts € 50 boete voor te late VPB-aangifte

Gerechtshof Den Bosch heeft in hoger beroep geoordeeld dat gelet op alle omstandigheden een verzuimboete van € 50 passend en geboden is voor een bv die te laat de VPB-aangifte indiende.

Aan de bv is een VPB-aanslag opgelegd, alsmede een verzuimboete van € 2.460 wegens het niet tijdig aangifte doen. De aangifte over 2009 moest vóór 1 juni 2010 zijn gedaan. Op zowel de herinnering als de aanmaning werd niet tijdig gereageerd. De bv stelt dat zij na ontvangst daarvan steeds bij haar administratiekantoor navraag deed en tot twee keer toe de verzekering kreeg dat de aangifte al was gedaan.

De rechtbank oordeelde dat de boete niet proportioneel is, aangezien aan een natuurlijk persoon in de IB-sfeer voor hetzelfde feit een boete wordt opgelegd van € 226. De boete werd daarom gematigd tot € 452. Partijen gaan in hoger beroep.

Hof Den Bosch oordeelt dat gelet op alle omstandigheden een boete van € 50 passend en geboden is. Deze beslissing inzake de strafmaat behoeft niet verder gemotiveerd te worden. De hoger beroepen zijn gegrond. De uitspraak van de rechtbank wordt vernietigd.

 

 

ZZP’ers hebben meer behoefte aan flexibele werklocaties

Het grootste deel van de zzp’ers werkt vanuit huis, maar hun aandeel neemt af en het aandeel zzp’ers dat werkt vanuit wisselende locaties neemt toe. Een op de acht zzp’ers die vanuit huis werken heeft behoefte aan een externe werklocatie. De behoefte daaraan is vooral in de ICT-sector en in de grootstedelijke gebieden. Een nieuw type externe werklocatie dat sterk in opkomst is, zijn de ‘coworking spaces’. Zzp’ers die gebruikmaken van coworking spaces hebben daar merkbaar zakelijk profijt van. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Panteia/EIM.

Meer mobiele zzp’ers zoeken flexibele werkplekken
Het grootste deel van de zzp’ers werkt vanuit huis, of vanuit een kantoor of bedrijfsruimte aan huis. Het aandeel dat dit doet neemt echter af. Daarentegen vertoont het aandeel van de zzp’ers dat vanuit wisselende locaties werkt een stijgende tendens. Deze ambulante of mobiele zzp’ers werken op locaties van de opdrachtgevers, zijn op pad met (eigen) vervoermiddelen of maken gebruik van het groeiende aanbod van flexibele werklocaties. Eerder onderzoek in samenwerking met de Kamer van Koophandel Rotterdam heeft aangetoond dat er een grote groep zzp’ers bestaat die behoefte heeft aan locaties met ruime openingstijden, kort lopende contracten en dichtbij huis. Op een groot deel van het bestaande kantooraanbod zitten zzp’ers dus niet te wachten. Dit onderzoek is eerder verschenen onder de titel “Alles flex, is dat een mismatch?”

Coworking spaces stimuleren productiviteit en kennisdeling
Werken vanuit een externe werklocatie – die gedeeld wordt met anderen en daardoor mogelijkheden biedt voor netwerken – vergroot de kansen en omzet van zzp’ers. Het kan ook een beter evenwicht tussen werk en privé betekenen of een oplossing zijn voor mobiliteitsproblemen. Daarnaast kan de zzp’er op deze werklocaties over faciliteiten beschikken die thuis niet of moeilijk te realiseren zijn, zoals ruimtes voor besprekingen of het geven van cursussen, of een betere ICT-infrastructuur. In de vraag van zzp’ers naar werkruimte buitenshuis wordt op verschillende manieren voorzien. Meer recent zijn er verschillende nieuwe concepten ontwikkeld. Een nieuw type externe werklocatie is de coworking space, waar een grote mate van flexibiliteit is gekoppeld aan een grote mate van interactie tussen de gebruikers. De managers van coworking spaces stimuleren actief de kennisdeling tussen de verschillende partijen en waken over de open sfeer die er in de spaces hangt. Met dit onderzoek is een eerste ervaring met de coworking spaces in beeld gebracht. 80% van de zzp’ers vindt dat zijn productiviteit is gestegen door het gebruik van coworking spaces.