Heeft u vermogen in het buitenland? En heeft u dat niet opgegeven in uw aangifte bij de Belastingdienst? Dan heeft u niet aan de verplichting voldaan om juist aangifte te doen. Op dit moment kunt u tot het einde van het jaar onder de huidige inkeerregeling uw aangifte aan te passen.

Vanaf 2018 leidt inkeren tot hogere boetes
Tot 1 januari 2018 krijgt u nog geen vergrijpboete als u uw aangifte binnen twee jaar aanpast. Het kabinet stelt voor om de inkeerregeling met ingang van 1 januari 2018 af te schaffen. Dit betekent dat u vanaf die datum het risico loopt dat u een (hogere) vergrijpboete opgelegd krijgt. De Belastingdienst ontvangt namelijk een steeds actievere informatiestroom vanuit het buitenland.
Er wordt ook voorgesteld om de wettelijke bepaling te laten vervallen dat ‘vrijwillig inkeren’ reden is om een vergrijpboete te beperken. Of men inderdaad vanaf 2018 hard gaat beboeten of dat er alsnog gekozen wordt om de boete te beperken, zal de praktijk uitwijzen. Vergrijpboeten kunnen op dit moment al bij een vrijwillige inkeer oplopen tot 120% voor buitenlandse bezittingen.