Het lukt staatssecretaris Wiebes niet om binnen de gevraagde termijn zijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer bekend te maken, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer.verwarring

Tijdens het algemeen overleg van 23 maart 2016 heeft Wiebes aan de vaste commissie voor Financiën toegezegd om een brief over het pensioen in eigen beheer te sturen, met daarin zijn keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer en antwoorden op nog resterende technische vragen die tijdens dat algemeen overleg zijn gesteld.

De staatssecretaris heeft echter ook de opdracht van de commissieleden meegenomen om breed draagvlak voor zijn uiteindelijke keuze voor de oplossingsrichting voor het pensioen in eigen beheer te creëren. Dit proces duurt langer dan verwacht en is nog niet afgerond. Wiebes stuurt de brief uiterlijk vóór het zomerreces.