De Bond voor belastingbetalers (hierna: de Bond) roept belastingplichtigen op om bezwaar te maken tegen hun aangifte inkomstenbelasting 2017, indien zij belasting betalen over hun vermogen (box 3). Daarvoor kunnen belastingplichtigen een gratis bezwaarschrift opvragen.

De Bond wil nu ook tegen het nieuwe sinds 2017 geldende systeem van de vermogensrendementsheffing ageren, omdat het nieuwe systeem volgens de Bond nog steeds onrechtvaardig is. De inzet is om alleen belasting te heffen over het werkelijk rendement dat wordt behaald.

Belangrijk is dat als u uw rechten wilt openhouden, u daadwerkelijk tijdig bezwaar moet maken. Daarbij doet het er niet toe of de procedure al dan niet zal gaan worden aangemerkt als massaal bezwaar. In tegenstelling tot de tot 1 januari 2016 geldende regeling moet men immers onder de huidige regeling van massaal bezwaar tijdig bezwaar maken tegen de eigen aangifte om ook mee te kunnen liften.

U kunt pas bezwaar maken tegen een aanslag als er een aangifte is opgelegd. Het bezwaar dient binnen zes weken na dagtekening van de aangifte ingediend te worden.