Stelt u auto’s ter beschikking aan uw werknemers voor zakelijke doeleinden en mogen deze de auto’s niet voor privé doeleinden gebruiken? Dan is het wel zaak om daarop voldoende controle uit te oefenen.

Dat blijkt weer uit deze zaak welke onlangs door de Hoge Raad is behandeld.

Het ging hier om een thuiszorgorganisatie met 90 werknemers, welke 9 auto’s ter beschikking hadden om clienten te bezoeken. Het was hen verboden om de auto’s voor privé doeleinden te gebruiken, maar er werd geen kilometeradministratie bijgehouden.

Het Gerechtshof had geconcludeerd dat de werkgever de de auto’s aan de werknemer ter beschikking had gesteld en dat hij niet kon aantonen dat het privé gebruik minder dan 500 km per jaar bedroeg en werd in dit oordeel bevestigd door de Hoge Raad.

De werkgever moest een naheffingsaanslag van  € 85.024 en een boete van € 5.000 betalen.

Voor meer informatie, zie hier de uitspraak van de Hoge Raad.