Out of moneyVorige week concludeerde Advocaat-Generaal (A-G) Niessen dat de box-3-heffing in strijd is met het eigendomsrecht. Hoewel de Hoge Raad nog uitspraak moet doen – en algemeen verwacht wordt dat de Raad de conclusie van de A-G niet zal volgen – kan het toch verstandig zijn om in situaties waarin de heffing hoger is dan de netto-inkomsten en waardevermeerdering van het vermogen, bezwaar te maken tegen de box-3-heffing. Dat is aan de orde als uw cliënt in de afgelopen jaren minder dan 1,2% rendement heeft behaald op zijn/haar vermogen en dus meer belasting heeft betaald dan dit vermogen heeft opgebracht.

Tijdpad
Meestal duurt het na een conclusie van een A-G minimaal een halfjaar voordat de Hoge Raad uitspraak doet. Het is niet ondenkbaar dat die uitspraak pas komt na Prinsjesdag 2016. De A-G geeft namelijk aan dat het in eerste instantie aan de politiek is om de inbreuk op het eigendomsrecht te repareren. Daar is de politiek ook mee bezig. De Tweede Kamer nam eind 2015 bij de Belastingplannen voor 2016 een motie aan die de regering oproept om de box-3-heffing toe te passen over het werkelijk behaalde rendement. Het kabinet zegde toe hiermee aan de slag te gaan. De uitkomst daarvan wordt verwacht op Prinsjesdag 2016.

Staffel vanaf 2017
Nu is er al het aangenomen Belastingplan 2016, waarin is bepaald dat de box-3-heffing vanaf 2017 wijzigt. Het fictieve rendement van 4% wordt dan vervangen door een staffel van jaarlijks veranderende fictieve rendementen. Het fictieve rendement bedraagt dan:

  • 2,9% tot een vermogen van € 100.000 (per belastingplichtige);
  • 4,7% tussen € 100.000 en € 1 miljoen; en
  • 5,5% voor vermogen boven de € 1 miljoen.

Waarschijnlijk is dit niet de oplossing waarop de A-G doelde. Deze fictieve rendementen zijn in ieder geval te hoog en zullen moeten worden aangepast. Die aanpassing komt er waarschijnlijk op Prinsjesdag 2016. Wellicht dat de Hoge Raad hierop wacht en de door het kabinet gekozen reparatie meeweegt in zijn oordeel.

Tip
U kunt bezwaar maken tegen de box-3-heffing voor alle jaren waarvan de IB-aanslag nog niet onherroepelijk vaststaat. Succes is niet gegarandeerd, maar u heeft wel alle rechten veiliggesteld. Uiteraard zijn wij u hierbij graag van dienst.