tandartsEen tandarts vervangt in 2007 het gebit van een patiënt door een prothese. De patiënt betaalt slechts een deel van de behandelingskosten. In maart 2013 is het restantbedrag nog steeds niet betaald. De tandarts eist betaling. Hij overlegt kopieën van eerder verzonden brieven waarin de patiënt verzocht wordt te betalen. De patiënt stelt die brieven niet te hebben ontvangen en beroept zich op verjaring. De vordering is inderdaad verjaard, oordeelt de kantonrechter. De tandarts heeft de brieven niet aangetekend verzonden, waardoor hij niet aannemelijk kan maken dat de brieven zijn ontvangen (ontvangsttheorie). De overgelegde kopieën zijn daarvoor onvoldoende.

Tip:

De afzender moet op grond van vaste jurisprudentie bewijzen dat zijn brief naar het juiste adres is verzonden én aannemelijk maken dat de brief tijdig en correct is aangeboden aan de geadresseerde. De aangetekende verzending van de brief is het meest afdoende middel om dat bewijs te leveren. Op grond van het recht is het overigens zo dat, mocht een aangetekende brief niet worden opgehaald, dit voor risico komt van de ontvanger.

Bron