Als werkgever betaalt u WW-premie over het bruto loon van uw werknemers. Vanaf 2020 geldt een nieuwe manier van premieberekening. Zorg dat u aan de voorwaarden voldoet en niet teveel premie betaalt. Het verschil tussen de hoge en de lage premie bedraagt 5%!

Vanaf 2020 geldt de indeling in hoge en lage premies voor alle sectoren. De lage premie voor 2021 bedraagt 2,70% en de hoge premie 7,70%. In verband met de intrekking van de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) worden de AWf-premies verlaagd. Dat gebeurt mogelijk al per 1 augustus 2021. Naar verwachting worden de premies als volgt verminderd: de lage premie van 2,7% naar 0,34% en de hoge premie van 7,7% naar 5,34%. Daarmee blijft het wettelijk vastgelegde verschil van 5%-punt tussen beide percentages gehandhaafd. Dat is een behoorlijk verschil.

De lage premie kunt u alleen toepassen als aan bepaalde voorwaarden is voldaan. Eén van die voorwaarden is dat de werknemer een vaste arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft. Om de lage premie vervolgens toe te passen moet de arbeidsovereenkomst schriftelijk zijn vastgelegd en moet de arbeidsomvang eenduidig zijn. Daarnaast kan ook bij werknemers jonger dan 21 jaar en werknemers die een beroepspraktijkopleiding beroepsbegeleidende leerweg volgen de lage premie van toepassing zijn, in 2021 ook als laatstbedoelde werknemers werken op basis van een overeenkomst met uitzendbeding.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-547 2019.