Werkgevers kunnen in ieder geval tot 1 juli 2021 bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast vergoeden. Een voorwaarde is dat het om vaste vergoedingen gaat die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend.

Dat schrijft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën -Fiscaliteit en Belastingdienst in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet onderzoekt momenteel de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen de werkgever onbelast ook thuiswerkkosten kan vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling geldt.

Het is heel goed mogelijk dat thuiswerken in de toekomst meer dan voorheen gemeengoed zal worden. Het kabinet onderzoekt daarom momenteel de mogelijkheden van een aanvullende regeling waarbinnen het voor de werkgever mogelijk wordt om onbelast ook thuiswerkkosten te vergoeden waarvoor nu nog geen gerichte vrijstelling geldt. Deze regeling zou een aanvulling zijn op de reeds bestaande mogelijkheden om specifieke thuiswerkkosten, zijnde arbovoorzieningen en ICT-middelen, onbelast te vergoeden.

Deze aanvullende regeling zal naar verwachting niet voor het einde van 2021 kunnen worden ingevoerd. Voor het jaar 2021 is de vrije ruimte (werkkostenregeling) tijdelijk verruimd. Werkgevers kunnen deze (verruiming van de) vrije ruimte ook benutten om thuiswerkkosten onbelast te vergoeden.