Als u werkt als zzp’er, dan moet u zich voorbereiden op de maatregelen die in 2017 in het regeerakkoord al zijn aangekondigd. Hoewel deze maatregelen pas in 2021 ingaan, is het verstandig hier nu al over na te denken.

In het regeerakkoord zijn verschillende maatregelen voorgesteld waardoor het voor opdrachtgevers sneller zeker is dat zij met een zzp’er van doen hebben. U zult als zzp’er ook onder de nieuwe regels echter nog steeds zelf moeten bewijzen dat u ondernemer bent. Kunt u dit niet, dan loopt u het risico dat u geen werknemer bent maar ook geen ondernemer. U heeft dan geen arbeidsrechtelijke rechten zoals loondoorbetaling bij ziekte en ontslagbescherming, maar ook geen recht op de voordelen van ondernemerschap zoals mkb-winstvrijstelling, zelfstandigenaftrek of aftrek van bedrijfskosten.

Bijkomend attentiepunt is dat met ingang van 2020 jaar de voordelen in de inkomstenbelasting van ondernemerschap beperkt worden. Bovendien wordt er gesproken over het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioenregeling. Vraag is of u onder deze omstandigheden nog verder wilt als zzp’er of dat één of meerdere dienstverbanden wellicht beter bij uw situatie aansluit.

Beoordeel daarom in hoeverre u, uitgaande van uw huidige werkwijze, aangemerkt zou kunnen worden als (fiscaal) ondernemer. Betrek bij de beslissing over uw werkwijze voor de toekomst ook uw eigen wensen en kansen binnen uw branche.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-7370376.