GeldHet einde van het jaar nadert weer. En juist dan kan het zinvol zijn om te kijken naar mogelijkheden om belasting te besparen!
Eén van de belangrijke mogelijkheden is de investeringsaftrek.

Wat is investeringsaftrek?.
Een investeringsaftrek is een bedrag dat u kunt aftrekken van de winst als u heeft geïnvesteerd in bedrijfsmiddelen. Door de investeringsaftrek wordt uw winst lager en betaalt u dus minder belasting. De investeringsaftrek staat los van de afschrijving.

Er zijn drie soorten investeringsaftrek mogelijk:

 • Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)
 • Milieu-investeringsaftrek (MIA)
  Met de MIA kunt u tot 36% van de investeringskosten voor een milieuvriendelijke investering aftrekken van de fiscale winst.
 • Energie-investeringsaftrek (EIA). Om gebruik te kunnen maken van deze regelingen moet uw investering wel op de Milieulijst staan.
  Met de EIA kunt u naast de KIA, 58% (2016) van de investeringskosten extra aftrekken van de fiscale winst. Ook hiervoor dient u de Milieulijst te raadplegen.

Wij gaan hier verder alleen in op de KIA.

Wanneer heeft u recht op KIA?
U komt in aanmerking voor de KIA als u voldoet aan de onderstaande voorwaarden:

 • uw onderneming is in Nederland gevestigd;
 • u bent belastingplichtig voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting;
 • u investeert voor meer dan € 2.300,-, maar niet meer dan € 311.242,- (2016) in bedrijfsmiddelen voor uw onderneming.

Uitgesloten bedrijfsmiddelen
U kunt niet voor elk willekeurig bedrijfsmiddel investeringsaftrek claimen. Er zijn namelijk een aantal bedrijfsmiddelen die zijn uitgesloten. U kunt daarbij denken aan:

 • bedrijfsmiddelen die minder dan € 450,- per stuk kosten;
 • investeringen in bepaalde bedrijfsmiddelen, zoals woonhuizen, grond, dieren, personenauto’s die niet bestemd zijn voor beroepsvervoer, vaartuigen voor representatieve doeleinden, effecten, vorderingen, goodwill en publiekrechtelijke vergunningen;
 • bedrijfsmiddelen die zijn bestemd voor verhuur of voor gebruik in het buitenland;
 • transacties tussen een lichaam en personen of rechtspersonen (bijvoorbeeld BV’s en NV’s) die voor ten minste een derde deel een belang hebben in dat lichaam. Als u bijvoorbeeld aandeelhouder bent van een BV en u verkoopt een bedrijfsmiddel aan de BV, dan heeft de BV geen recht op investeringsaftrek.

En hoeveel KIA krijgt u dan?

 • Als het totaalbedrag aan investering tussen de € 2.301 en € 56.024 ligt, bedraagt de KIA 28% van het totale investeringsbedrag.
 • Als het totaalbedrag aan investering tussen de € 56.025 en € 103.748 ligt, bedraagt de KIA € 15.687.
 • Als het totaalbedrag aan investering tussen de € 103.749 en € 311.242 ligt, bedraagt de KIA € 15.687,- verminderd met 7,56% van het gedeelte van het investeringsbedrag dat de € 103.748,- te boven gaat.
 • Als u meer dan 311.242 investeert krijgt u geen KIA meer.


TIPSTip

 1. Het kan dus zinvol zijn om een voor volgend jaar geplande investering in dit jaar te doen, om boven de drempel van € 2.300 uit te komen.
  Als u € 2.200 investeert is de KIA € 0. Als u € 2.400 investeert is de KIA € 672.
 2. Als u een totale investering van € 100.000 moet doen, die ook gesplitst kan worden in twee investeringen, dan is het wellicht mogelijk om de investering over twee jaren te spreiden.Voorwaarde is dan wel dat het om twee bedrijfsmiddelen gaat.
  Investeert u namelijk in één jaar dan bedraagt de KIA € 15.687.
  Verdeelt u dit over 2 jaren van ieder € 50.000 dan bedraagt de KIA € 28.000!

Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op!