OveropIBAN Nog maar acht maanden en dan is het al zover. Per 1 februari 2014 zijn de huidige rekeningnummers en betaalmiddelen niet meer te gebruiken. Europa is op weg naar een gezamenlijke betaalmarkt, SEPA (Single Euro Payments Area), waar we straks overal op dezelfde manier betalen. Rekeningnummers, overschrijvingen en incasso’s zijn dan zowel voor binnenlandse als grensoverschrijdende eurobetalingen te gebruiken.

Voor bedrijven, overheden, verenigingen en andere organisaties is het belangrijk om tijdig maatregelen te nemen. Vanaf februari 2014 zijn betalingen namelijk alleen nog maar mogelijk met het langere rekeningnummer IBAN. En gebruikt iedereen de Europese (SEPA-) standaarden voor betaalmiddelen als overschrijvingen en incasso’s. Dit heeft consequenties voor bijvoorbeeld administraties, systemen en software van bedrijven.

Op de website Over op IBAN kunt u een IBAN Impact check uitvoeren, waardoor u snel inzicht krijgt in de consequenties van de invoering van de SEPA op uw bedrijf. Vooral als u gebruik maakt van incasso’s, is de impact aanzienlijk.

Onze cliënten welke gebruik maken van Exact Online kunnen op deze pagina een stappenplan vinden. Uiteraard zijn wij u graag van dienst bij de uitvoering van dit stappenplan.

TIP: Als u binnenkort toch nieuwe facturen, briefpapier e.d. moet bestellen, vermeld dan in ieder geval uw IBAN en BIC op deze documenten. Deze zijn op uw bankafschriften te vinden. Als u gebruik maakt van automatische incasso’s vemeld dan ook uw incassant-id. Deze kunt u bij uw bank opvragen.