Op 25 mei jl. is de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) van kracht geworden. Alle organisaties, van ZZP’ers tot multinationals hebben met deze wetgeving te maken! Heeft u nog geen actie ondernomen, dan bent u eigenlijk te laat. Maar dat betekent niet dat u niets meer kunt doen. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Onderstaand hebben wij een aantal websites vermeld welke u behulpzaam kunnen zijn:

De AVG-regelhulp

Om u te helpen bij de voorbereiding op de AVG, heeft de AP de interactieve toolde AVG-regelhulp‘ ontwikkeld. Als u de vragen uit de regelhulp beantwoordt, krijgt u een praktisch advies op maat over waar u nog aan moet werken om goed voorbereid te zijn op de AVG. De AVG-regelhulp is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Privacyverklaring generator

Als midden- of kleinbedrijf lever je goederen en/of diensten aan klanten. Hiervoor heb je persoonsgegevens nodig. Wat je met deze gegevens doet, vertel je aan je klant in een privacyverklaring op je website. Hiertoe ben je ook wettelijk verplicht.
Na het beantwoorden van een aantal vragen levert de privacyverklaring generator levert je een bassistekst voor een privacyverklaring

Autoriteit Persoonsgegevens

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar over de nieuwe privacywetgeving. Als u het antwoord niet kunt vinden kunt u telefonisch vragen stellen