VNO-NCW en MKB-Nederland vinden evenals VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra dat er een simpeler belastingsysteem moet komen. De Belastingdienst pompt nu miljarden euro’s onnodig rond door enerzijds hoge belastingen te heffen en aan de andere kant hoge toeslagen uit te keren. De tarieven van de inkomstenbelasting kunnen volgens de ondernemingsorganisaties omlaag, zodat werken lonender wordt. Dit is goed voor de economie, aldus de ondernemingsorganisaties.

Financiële prikkel
In Nederland wordt al vanaf het minimumloon een belastingtarief van 42 procent geheven. Vanaf een middeninkomen van 56.000 euro geldt al het toptarief van 52 procent. Dit werkt ontmoedigend en is internationaal zeer afwijkend, aldus de ondernemingsorganisaties.
Meer dan de helft van de opbrengst van de loon- en inkomstenbelasting wordt nu weer teruggegeven in de vorm van heffingskortingen en toeslagen. Ophouden met dit onnodig rondpompen van geld zorgt er, volgens VNO-NCW en MKB-Nederland, voor dat de tarieven naar beneden kunnen. Een lagere belastingdruk geeft bovendien een financiële prikkel om meer te gaan werken.

Toeslagenfabriek
Zijlstra riep deze week het kabinet op zo snel mogelijk met de vereenvoudiging van het belastingstelsel te beginnen en kreeg daarbij steun van PvdA-fractievoorzitter Diederik Samsom die de ‘zoektocht naar alternatieven voor de toeslagenfabriek’ zei te steunen. Dit voorjaar worden nadere voorstellen voor een vereenvoudiging van het belastingstelsel verwacht van de commissie-Van Dijkhuizen.