De tijd dat ondernemers viermaal per jaar een schriftelijke reminder kregen om btw-aangifte te doen is voorbij. Met ingang van 1 januari jl. is de Belastingdienst gestopt met het verzenden van deze brieven. U moet dus zelf zorgen voor tijdige aangifte en betaling. De data waarop dit moet gebeuren, en het betalingskenmerk, zijn te raadplegen op het beveiligde gedeelte van de site van de Belastingdienst. Deze maand krijgt u van de Belastingdienst nog wel een brief met een overzicht van de aangiftetijdvakken, uiterste inlever- en betaaldata en betalingskenmerken. Een ondernemer kan nog wel verzoeken om reminders per e-mail.