Begrotingsakkoord 2014

Afgelopen vrijdag presenteerde het kabinet en de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP het bereikte akkoord met betrekking tot de begroting 2014. Wij zetten de belangrijkste maatregelen die u als ondernemer raken op een rijtje:

 

  • Het box 2 tarief wordt in 2014 incidenteel verlaagd van 25% naar 22%. In box 2 worden de inkomsten uit aanmerkelijk belang belast. U heeft een aanmerkelijk belang indien u, eventueel samen met uw partner, 5% of meer van het geplaatst aandelenkapitaal in een vennootschap bezit.
    Door deze maatregel wordt het voor aanmerkelijk belanghouders aantrekkelijker om dividend uit te keren. Voordat u dividend uitkeert dient u echter wel een uitkeringstoets te doen.
  • De beoogde verlaging van de zelfstandigenaftrek wordt geheel teruggedraaid. Het is een goede zaak dat deze beoogde verlaging niet doorgaat. Hierdoor zouden immers veel ondernemers zwaar getroffen worden
  • De verlaging van het btw-tarief op arbeidskosten (van 21% naar 6%) voor renovatie en onderhoud wordt verlengd tot eind 2014. Oorspronkelijk zou deze maatregel duren tot 1 maart 2014.
  • Het minimumsalaris dat een aanmerkelijk belanghouder uit zijn vennootschap geniet zal vanaf 2015 verhoogd worden. Momenteel bedraagt dit 70% van het loon uit soortgelijke dienstbetrekkingen, maar minimaal € 43.000. Het percentage van 70% zal vanaf 2015 geleidelijk worden verhoogd.
  • Het tarief in de eerste schijf van box 1 (tot € 19.645) wordt tijdelijk verlaagd met 0.75%
  • De afbouw van de algemene heffingskorting voor de vierde schijf van box 1 (vanaf € 55.991) gaat niet door.
  • Het kabinet zegt toe vaart te maken met een vrijwillige collectieve pensioenregeling voor zelfstandigen.