Zoals waarschijnlijk bekend gaat de nieuwe ketenregeling pas in op 1 juli 2015. Dit betekent dat werkgevers die na 1 juli 2014  jaarcontracten weer voor een jaar verlengen, moeten nadenken over de gevolgen hiervan. Immers, omdat het contract afloopt onder nieuw recht, zal er een ontslagvergoeding verschuldigd zijn aan de werknemer. Bovendien wordt op deze manier ook nog eens niet geprofiteerd van de mogelijkheid om de maximale periode van 36 maanden (huidig recht) te benutten. Wat is hier een goed advies?

Als op 1 augustus 2014 een tweede jaarcontract wordt aangeboden, loopt dit af op 1 augustus 2015. Op dat moment is de nieuwe wet van kracht, waardoor de totale duur aan contracten is gemaximeerd op 24 maanden. Kortom, er kan dan alleen nog worden voortgezet voor onbepaalde tijd. Bij contracten met een duur van 24 maanden moet bij niet verdere voortzetting wel ineens een transitievergoeding worden betaald. In dit geval is dit 2/3 maandsalaris (1/6 maandsalaris per 6 maanden). Had dit ook anders gekund? Verstandiger zou het volgende zijn: sluit een arbeidsovereenkomst die voor 1 juli 2015 afloopt. De werkgever betaalt geen transitievergoeding als het contract niet wordt voortgezet. Mocht de werkgever nog een derde arbeidsovereenkomst willen overwegen, dan kan ten minste nog worden geprofiteerd van de huidige (oude) gunstige regeling. Uiteraard zal bij afloop van dit laatste contract dan wel weer een vergoeding moeten plaatsvinden. Kortom, werkgevers die hier bewuste keuzes maken, kunnen daardoor profiteren van de mogelijkheden.

Ondanks het feit dat de nieuwe ketenregeling pas ingaat op 1 juli 2015, loont het om nu alvast vooruit te denken. De afloopdatum van het contract bepaalt immers of er een vergoeding moet worden betaald en of er nog een mogelijkheid is om te profiteren van de huidige maximale periode van 36 maanden.

Fokke-Sukke-arbeidscontract