wiebes

Staatssecretaris Wiebes, de kersverse opvolger van Frans Weekers, heeft per brief aan de Tweede Kamer laten weten dat de kabinetsvisie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen en de integrale analyse over de winstbox langer op zich laten wachten.

Wiebes’ voorganger Weekers had toegezegd voor 1 april te reageren, maar de kersverse staatssecretaris zegt dit gezien zijn recente aantreden niet te kunnen waarmaken. Wiebes heeft nu het streven uitgesproken om zowel de kabinetsreactie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen als de integrale analyse over de winstbox in het tweede kwartaal van dit jaar aan de Tweede Kamer toe te sturen.

Meer informatie: Uitstelbrief kabinetsreactie op het advies van de Commissie Van Dijkhuizen en de integrale analyse over de winstbox

 

Wat is de winstbox ook al weer?

De invoering van de Winstbox heeft gevolgen voor alle ZZP-ers, ondernemers in de inkomstenbelasting en hybride ondernemers. Hybride ondernemers bent u als u naast een vaste baan producten of diensten verkoopt voor eigen rekening en risico en daar minder dan 1225 uur per jaar mee bezig bent. U bent ook ondernemer indien u persoonlijk firmant of partner bent in een VOF of CV.

Tot en met 31 december 2014 wordt de hoogte van de winst berekend door de jaarlijkse kosten af te trekken van de jaarlijkse opbrengsten. Vervolgens wordt uw winst gecorrigeerd met allerlei bijzondere bijtellingen, aftrekposten en evt vrijstellingen.
Het zijn vooral die bijzondere aftrekposten die in deze nieuwe Winstbox zullen veranderen of – sterker nog – verdwijnen of worden vervangen door andere regelingen. De volgende regelingen worden genoemd om te verdwijnen:
• de zelfstandigenaftrek (€ 7.280)
• de startersaftrek (€ 2.123)
• de oudedagsreservering (12% van de winst na zelfstandigenaftrek en startersaftrek)
• de winstvrijstelling (14% van de winst na zelfstandigenaftrek en startersaftrek, en na oudedagsreservering)

Ter compensatie van het wegvallen van de bovenstaande regelingen wordt de winst niet meer progressief belast, maar krijgt de Winstbox zeer waarschijnlijk een zogenoemde ‘vlaktaks’, oftewel een vast tarief.
Omdat vrijwel alle aftrekposten en vrijstellingen worden hervormd en deels worden afgeschaft biedt de Winstbox voor u dus bedreigingen maar zeker ook fiscale kansen.