Het wetsvoorstel over Beschikking geen loonheffing (BGL) staat voorlopig on hold. Er wordt nu eerst gekeken naar de alternatieven die door ZZP-organisaties. De verschillende partijen stellen een model voor waarin, naast vereenvoudiging, wordt gepleit voor verantwoordelijkheid van zowel opdrachtnemer als opdrachtgever voor de juistheid van de feiten en omstandigheden zoals ze aan de Belastingdienst zijn gepresenteerd.

Het kabinet onderzoekt nu of het voorstel aan zowel de wensen van de zzp-organisaties en de vakbonden als aan de wensen van de werkgeversorganisaties tegemoet komt terwijl tegelijkertijd zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de doelstellingen van het wetsvoorstel, te weten het vergroten van de mogelijkheden voor de Belastingdienst om handhavend op te treden en een herstel van het evenwicht in de verantwoordelijkheden van opdrachtgever en opdrachtnemer.

Planning

In februari en maart zal overleg plaatsvinden met de organisaties die de alternatieven hebben aangedragen. Vervolgens zal de staatssecretaris hierover in het voorjaar van 2015 een brief aan de Tweede Kamer zenden. Daarbij zal hij aangeven wat de eventuele gevolgen voor het wetsvoorstel zijn. De VAR 2014 zal voorlopig geldig blijven als de opdrachtnemer hetzelfde werk doet onder dezelfde omstandigheden en voorwaarden.

Bron: Taxence.nl