Op 1 juli 2022 heeft de staatssecretaris van Financiën een brief gestuurd naar de Tweede Kamer over de versoepeling van de aflossingsregeling voor coronabelastingschulden. Hiermee wordt tegemoetgekomen aan de problemen die in de kern gezonde ondernemingen ervaren bij het aflossen van de belastingschuld. Het kabinet ziet daartoe twee mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is dat de vast te stellen maandbedragen ook per kwartaal mogen worden voldaan. De tweede mogelijkheid is het toestaan van een incidentele betaalpauze. Dit laatste zou kunnen helpen bij bedrijven met sterk wisselende omzet door seizoensinvloeden. Het wordt dus een beetje meer maatwerk.

Deze versoepeling kent ook een risico; ondernemingen die zo’n maatregel niet nodig hebben, profiteren van de versoepelingen. Daarom is ervoor gekozen dat de ondernemingen een schriftelijk verzoek moeten indienen waaruit de aflossingsproblemen blijken. Van de versoepeling kan overigens alleen gebruik worden gemaakt als alle nieuw opkomende betalingsverplichtingen tijdig worden voldaan.