Zzp’ers zijn blij met de afschaffing van de Wet DBA, maar 76 procent heeft geen vertrouwen in het alternatief, de opdrachtgeversverklaring.

“Logisch”, zegt voorzitter Maarten Post: “Een webmodule voor opdrachtgevers met een onzekere uitkomst zal de onrust bij opdrachtgevers niet wegnemen en zal niet leiden tot meer opdrachten voor zzp’ers.”

Volgens Stichting ZZP Nederland vormen de maatregelen tegen schijnconstructies in het regeerakkoord nog steeds een loden last voor een overgrote meerderheid van echte ondernemers. Maar liefst 45 procent van de achterban zegt nu nog schade te ondervinden van de DBA en dat zal met de aangekondigde maatregelen niet beter worden.

Post: “Het voorgestelde onderscheid op basis van uurtarief, de duur van de opdracht en de aard van de werkzaamheden is uiterst discutabel, riekt naar willekeur en staat niet proportioneel in verhouding met het probleem, dat men wil oplossen. Bovendien legt men met deze indicaties de zzp’er nog steeds langs de lat van het arbeidsrecht, terwijl dat niet van toepassing kan zijn op zelfstandige ondernemers.”

Het voornemen in het regeerakkoord om de wettelijke positie van zelfstandigen als ondernemer te borgen, kan rekenen op bijna unanieme bijval van de achterban. Van de ondervraagden zegt 91 procent dat een eigen rechtspositie in de vorm van een onderscheidende ondernemersovereenkomst noodzakelijk is. Dit is een belangrijke doelstelling van Stichting ZZP Nederland.

Bron:Accountant.nl,  zzp-nederland.nl