Accountants gaan voortaan een eed afleggen om te benadrukken dat zij hun beroep naar eer en geweten uitvoeren. De Ledenvergadering van beroepsorganisatie NBA stemde op 17 mei jl. in grote meerderheid in met de invoering van de eed, die bij moet dragen aan herstel van vertrouwen in het accountantsberoep.

Vertrouwen herstellen

De invoering hiervan is de eerstgenoemde maatregel uit het verbeterplan voor de sector ‘In publiek belang’, dat in september werd gepresenteerd als antwoord op kritiek op het functioneren van accountants. De vier grote accountantsorganisaties in Nederland; Deloitte, EY, KPMG en PwC, kregen eerder dit jaar nog voor miljoenen euro’s aan boetes opgelegd door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Die straffen hadden betrekking op fouten die een aantal jaren terug zijn gemaakt.

Symbolische waarde
Volgens een woordvoerder van de NBA heeft de eed vooral een symbolische waarde. De principes waarop de eed is gebaseerd, staan ook in de gedragscode voor accountants die al langer geldt. De nieuwe beroepseed stelt dat de accountant zich ervan bewust is te moeten handelen in het algemeen belang en zich houdt aan de beginselen van integriteit, objectiviteit, vakbekwaamheid, zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid. Bij overtreding van de gedragsregels kunnen accountants voor de tuchtrechter worden gedaagd.

Voor 1 mei 2017
Alle ingeschreven actieve accountants moeten de eed afleggen voor 1 mei 2017, binnen elf maanden na de inwerkingtreding van de verordening op 1 juni 2016. Nieuwe accountants leggen de eed af bij de uitreiking van hun diploma of binnen drie maanden na inschrijving in het register. De eed kan ook in het Fries of het Engels worden afgelegd.