Het kabinet versoepelt het bijzonder uitstel van betaling, zo meldt de Belastingdienst op de website. Ondernemers die door de coronacrisis in financiële problemen komen, kunnen voor ten minste drie maanden bijzonder uitstel van betaling krijgen. Zij hoeven daarvoor niet langer een aanvullende verklaring mee te sturen.

Betalingsuitstel

Als de ondernemer zich meldt voor betalingsuitstel, pauzeert de Belastingdienst direct voor minimaal drie maanden de invordering van de aanslag inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting/btw en loonheffingen. De ondernemer betaalt ook geen boete voor een te late betaling.

Het is ook mogelijk om voor een langere periode dan drie maanden betalingsuitstel aan te vragen. Nadere inlichtingen volgen nog op de website van de Belastingdienst. Het kabinet wil de administratieve lasten in ieder geval zo beperkt mogelijk houden.