De Belastingdienst gaat de controle op btw-teruggaafverzoeken in het MKB aanscherpen. Dat zegt staatssecretaris Wiebes van Financiën in zijn antwoordenbrief van 19 juni jl. op vragen vanuit de Tweede Kamer over de ‘brede agenda’ voor de Belastingdienst.

Op de vraag op welke gebieden binnen de fiscaliteit de verwachte opbrengst van meer controles het grootst is, geeft Wiebes aan dat een aantal gebieden is geselecteerd bij de intensivering van het toezicht en de invordering.

Intensievere controle

Allereerst worden meer aangiften IB gecontroleerd en automatisch gecorrigeerd op basis van gegevens van derden. Verder wordt het aantal boekenonderzoeken bij ondernemers die niet onder horizontaal toezicht vallen vergroot. Ook wordt de controle op verzoeken om btw-teruggaaf in het MKB aangescherpt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de behandeling van de individuele negatieve norm (verzoeken om teruggaaf door bedrijven), behandeling van de balansschulden (vergelijking tussen de omzetschuld van de winstaangifte en de werkelijk afgedragen omzetbelasting) en behandeling van de aangiften met aftrek voorbelasting zonder omzet.

 

Bron: Kluwer Fiscaal Plus