Wij krijgen regelmatig de vraag of de kosten van kleding ook aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Het daarbij gehoorde argument is vaak: Ik moet representatief gekleed zijn voor mijn werk, dus zijn de kosten toch wel aftrekbaar!

Dat dit argument in de meeste gevallen niet opgaat blijkt o.a. uit de volgende uitspraak van Rechtbank Gelderland.

In deze zaak werd namelijk geoordeeld dat een jacquet niet alleen tijdens de predikantswerkzaamheden kan worden gedragen en dat het dus geen werkkleding is.

De heer X is als predikant verbonden aan een Gereformeerde kerk. In 2013 koopt X een jacquet voor € 354. Dit jacquet gebruikt X voor de uitoefening van zijn ambt als predikant. In geschil is of de aftrek van de aanschafkosten terecht is geweigerd.

Rechtbank Gelderland oordeelt dat het jacquet niet alleen tijdens de predikantswerkzaamheden kan worden gedragen en dat het dus geen werkkleding is. Het jacquet is namelijk niet uitsluitend of bijna uitsluitend geschikt voor predikantswerkzaamheden. Weliswaar wordt een jacquet tegenwoordig niet vaak meer gedragen, maar het is niet ongebruikelijk dat het wordt gedragen bij onder meer huwelijksfeesten, begrafenissen en andere formele gebeurtenissen. Het is niet van belang dat de predikant het jacquet zelf alleen draagt bij zijn predikantswerkzaamheden. Het beroep van X is ongegrond.

Wanneer zijn kosten van werkkleding dan wel aftrekbaar. In art. 3.16 lid 5 Wet IB is bepaald dat kleding als werkkleding wordt aangemerkt indien zij:

  • uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om in het kader van de onderneming te worden gedragen of
  • is voorzien van zodanige uiterlijke kenmerken dat daaruit blijkt dat deze uitsluitend is bestemd om bij het behalen van de winst te worden gedragen.

In de Uitvoeringsregeling is bovendien bepaald dat kleding slechts als werkkleding slechts als werkkleding wordt aangemerkt indien zij is voorzien van één of meer duidelijk zichtbare, aan de onderneming gebonden beeldmerken met een oppervlakte van tezamen ten minste 70 vierkant cm.

Een uniform of een overall is dus aftrekbaar.Is de kleding ook geschikt om buiten uw onderneming te dragen? Dan moet de kleding zijn voorzien van een beeldmerk met een oppervlakte van minimaal vierkante 70cm. Het beeldmerk moet verwijzen naar uw onderneming.

 

Bron: Uitspraak