Werkgevers zijn verplicht om werknemers van 21 jaar en ouder minimaal het wettelijk minimumloon te betalen. Dit minimumloon gaat per 1 juli 2022 omhoog met 1,81%. De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Dit is meestal 36, 38 of 40 uur per week, afhankelijk van de sector waarin je werkt en eventuele cao-afspraken die voor die sector gelden.

HET MINIMUMLOON PER UUR VOOR FULLTIME WERKWEEK VAN 36, 38 EN 40 UUR (BRUTO BEDRAGEN PER 1 JULI 2022)

De uurlonen in bovenstaande tabel zijn naar boven afgerond. Als je deze bedragen omrekent leidt dit tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. Afrondingsverschillen mogen er namelijk niet toe leiden dat het loon lager ligt dan het wettelijk minimumloon.

HET MINIMUMLOON PER MAAND, WEEK EN DAG (BRUTO BEDRAGEN PER 1 JULI 2022)