Heeft u belastingschulden opgebouwd vanwege de coronacrisis? Informeer u dan over uw plichten en mogelijkheden. Uit een Kamerbrief van 11 oktober 2021 volgt wat het kabinet voor ogen staat voor de aanpak van belastingschulden die ondernemers vanwege corona hebben en de dilemma’s die daarbij spelen.

In de brief zijn ook maatregelen beschreven waarmee het kabinet hoopt ondernemers te kunnen ondersteunen in het terugbetalen van de uitgestelde belastingbetalingen.

Vanaf 1 oktober 2021 zijn ondernemers die eerder uitstel kregen weer verplicht om tijdig hun nieuw opkomende belastingverplichtingen te voldoen. Pas op 1 oktober 2022 moeten deze ondernemers uiterlijk beginnen met het aflossen van uw opgebouwde belastingschuld. De ondernemers hebben dus nog een adempauze van een jaar voordat zij moeten gaan afbetalen. De aflossingstermijn bedraagt vijf jaar, wat betekent dat de opgebouwde belastingschuld pas uiterlijk op 1 oktober 2027 volledig hoeft te zijn afgelost.

De invorderingsrente, die tot en met het einde van 2021 0,01% bedraagt, wordt wel geleidelijk teruggebracht naar het oorspronkelijke niveau dat gold voorafgaande aan de coronacrisis. Per 1 januari 2022 bedraagt de invorderingsrente op 1%, vanaf 1 juli 2022 2%, vanaf 1 januari 2023 3% en vanaf 1 januari 2024 weer het gebruikelijke tarief van 4%. Deze invorderingsrente kan, als de ondernemer over de financiële middelen beschikt, reden zijn om eerder dan 1 oktober 2022 te beginnen met afbetalen en/of de afbetaling (ruim) vóór 1 oktober 2027 al af te ronden.

Lukt het een ondernemer vanaf 1 oktober 2021 nog niet om op tijd de belastingen te betalen? Dan zijn er mogelijkheden om nog langer uitstel van betaling aan te vragen tot en met 31 januari 2022. Als dit aanvullend uitstel van betaling wordt verleend, vallen ook deze belastingschulden nder de betalingsregeling van 60 maanden die start op 1 oktober 2022.

Voor ondernemers die straks in betalingsproblemen komen omdat zij hun uitgestelde belastingschuld vanaf 1 oktober 2022 bovenop hun vaste lasten moeten voldoen, kan sanering van schulden in uiterste nood een oplossing zijn om een faillissement af te wenden. Normaal stemt de Belastingdienst als schuldeiser pas in met een saneringsakkoord als het te ontvangen deel van de belastingschuld ten minste het dubbele percentage bedraagt van hetgeen aan concurrente schuldeisers op hun vorderingen wordt uitgekeerd. In de periode van 1 augustus 2022 tot en met 30 september 2023 stelt de Belastingdienst (en de Douane) zich echter tijdelijk soepeler op bij een minnelijk saneringsakkoord. Zij neemt dan genoegen met hetzelfde uitkeringspercentage als aan concurrente schuldeisers toekomt. Deelname aan een saneringsakkoord wordt naar verwachting aantrekkelijker voor private schuldeisers door deze soepelere houding.

Neemt u gerust contact met ons op als u hierover vragen heeft. Wij helpen u graag. U bereikt ons via [email protected] of 036-5472019.