CBS LogoBedrijven gaan weer wat meer investeren, meldde het CBS in een persbericht vorige week. In februari 2014 was het volume van de bedrijfsinvesteringen in materiële vaste activa 9,2 procent groter dan in februari 2013. De groei van de bedrijfsinvesteringen is hoger dan in januari toen bedrijven 7,6 procent meer investeerden dan een jaar eerder. Al vijf maanden op rij zijn de investeringen hoger dan in dezelfde maand een jaar eerder. De stijging in februari is vooral toe te schrijven aan de investeringen in de burgerlijke en utiliteitsbouw en in machines. In deze materiële activa investeerden bedrijven flink meer dan in februari 2013.

Ook consumenten hebben weer wat meer vertrouwen. Het CBS laat weten dat het consumentenvertrouwen in april uitkwam op -5, tegen -7 in maart. Maar alhoewel consumenten positiever waren over de economie, bleef hun koopbereidheid onveranderd laag. Sinds de zomer van 2013 neemt dit wel vrijwel onafgebroken toe; dit ligt nu op hetzelfde niveau als begin 2011. Grote aankopen stellen consumenten op dit moment nog even uit.

Economische groei

Het meest recente cijfer over de economische groei betreft het vierde kwartaal van 2013. Vergeleken met het derde kwartaal groeide de economie met 0,9 procent. Bij de kwartaal-op-kwartaalgroei is rekening gehouden met werkdag- en seizoeneffecten. Ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder groeide de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2013 met 0,8 procent.

Bron: CBS