zonnepaneelParticulieren krijgen nog geen btw-nummer voor het produceren van elektriciteit met zonnepanelen. Volgens het Hof van Justitie van de Europese Unie zijn particulieren die met zonnepanelen opgewekte elektriciteit tegen betaling terugleveren aan het net, ondernemers voor de btw.

Het Hof deed deze uitspraak op 20 juni 2013. Het ministerie van Financiën beraadt zich nog op de gevolgen van de uitspraak van het Hof. In afwachting daarvan geeft de belastingdienst nog geen btw-nummers af.

Hebt u een btw-nummer aangevraagd omdat u zonnepanelen hebt? Dan krijgt u van de belastingdienst een brief waarin staat dat zij het btw-nummer nog niet afgeven. Zodra het ministerie een standpunt heeft ingenomen over de gevolgen van de uitspraak van het Hof, wordt de aanvraag afgehandeld.

Eerder berichtten wij al dat de Kamer van Koophandel particulieren met zonnepanelen niet als ondernemers beschouwt.

 

Bron: Belastingdienst