shutterstock_119017978Gedeeltelijke afkoop van een stamrecht is een riskante onderneming. Het gehele stamrecht is dan namelijk belast. Een man moest bij de rechter aantonen dat de inspecteur ten onrechte uitgaat van een stamrecht voor zijn hele ontslagvergoeding.

De man heeft in 2002 een ontslagvergoeding van zijn ex-werkgever ontvangen. Bij zijn bv heeft hij een stamrecht bedongen. In geschil is de vraag wat er nu feitelijk is gebeurd.
  1. Standpunt inspecteur: voor het gehele bedrag van de ontslagvergoeding is een stamrecht bedongen. Vervolgens heeft de man een gedeelte van het stamrecht (€ 225.000) afgekocht.
  2. Standpunt van de man: voor een gedeelte van de ontslagvergoeding is een stamrecht bedongen. En voor een gedeelte (€ 225.000) is géén stamrecht bedongen.

Hof Amsterdam (6 maart 2013, nrs. 11/00483 en 11/00518) oordeelt dat de man van de ontslagvergoeding een bedrag van € 225.000 rechtstreeks heeft ontvangen. In zoverre moet dit bedrag in 2002 worden aangemerkt als inkomen uit werk en woning. Het is niet zo dat hij een deel van het stamrecht in 2002 heeft afgekocht. Het hof volgt dus het standpunt van hem.

Verder heeft de man voor een te hoge prijs een woning en inventaris aan de stamrecht-bv verkocht. Het verschil tussen de overeengekomen prijs en de werkelijke waarde vormt voor hem inkomen uit aanmerkelijk belang. Deze transacties leiden evenmin tot een afkoop van de stamrechtverplichting.

Afkoop

De man in kwestie komt met de schrik vrij. Als het hof zou hebben geoordeeld dat het stamrecht gedeeltelijk zou zijn afgekocht, zou het gehele stamrecht belast zijn geweest. Gedeeltelijke afkoop van een goudenhanddrukstamrecht leidt – anders dan bij gedeeltelijke afkoop van een lijfrente – namelijk tot belastingheffing over de gehele aanspraak. Het regime van goudenhanddrukstamrechten volgt daarmee het fiscale pensioenregime. Ook bij pensioen geldt dat gedeeltelijke afkoop van een pensioenaanspraak leidt tot belastingheffing over de gehele waarde van de pensioenaanspraak.

[Bron: Fiscaal-Juridisch Adviesbureau Nattionale Nederlanden]