ManAttheTop2014 wordt een jaar van omzetgroei. Althans, als het aan de Nederlandse ondernemers ligt. Uit de MKB Marktmonitor van Unique en TNO blijkt namelijk dat 59 procent van de ondervraagde MKB’ers verwacht dat de omzet groeit in 2014. Vorig jaar dacht nog 51 procent te gaan groeien in 2013. Uiteindelijk heeft slechts 39 procent deze groei ook daadwerkelijk terug gezien in de resultaten. In het eerste kwartaal van dit jaar zijn 1.585 MKB’ers (tot 500 medewerkers) ondervraagd over de bedrijfseconomische ontwikkelingen en het innovatief vermogen van hun bedrijf.

Er zijn diverse maatregelen die ondernemers nemen om de verwachte groei ook daadwerkelijk te realiseren. De meest genoemde maatregel is het ontwikkelen van nieuwe producten of diensten (50%). Op de tweede plek staat het aanboren van nieuwe markten (44%). Tenslotte wordt het structureel veranderen van werkprocessen genoemd (35%). Deze laatste is dit jaar nieuw in de top drie van maatregelen en is in de plaats gekomen van het snijden in kosten. Kostenreductie is als maatregel gedaald naar een vijfde plek (27%).

Stabiel personeelsbestand
Wat betreft de groei in het aantal medewerkers, is het MKB wat terughoudender. 33 Procent van de ondernemers verwacht in 2014 in personeel te groeien. Een meerderheid (58%) verwacht echter dat dit jaar het personeelsbestand gelijk blijft. Uit de MKB Marktmonitor blijkt ook dat ruim 22 procent van de MKB’ers geen flexibele schil heeft. Slechts een kleine groep (6%) huurt meer dan 50 procent van het personeel in op basis van een flexibel contract.

Initiatiefrijk
“Betere resultaten boeken met hetzelfde aantal mensen kan alleen maar betekenen dat men op een nieuwe en verfrissende wijze gaat ondernemen. De resultaten uit de MKB Marktmonitor laten dan ook zien dat het MKB initiatiefrijk is. Meer dan de helft van de ondervraagde MKB’ers is bijvoorbeeld van mening dat zij product- of procesinnovaties ontwikkelen. Dat stemt mij zeer positief. Niet alleen omdat Nederlandse ondernemers hier uitmuntend in zijn, maar ook omdat de rigoureuze maatregelen, zoals snijden in kosten, minder aan de orde zijn”, zegt Raymond Puts, algemeen directeur van Unique.

Bron: DeOndernemer.nl