Bewijs dat bestelauto op het werk achterblijft!
Een werkgever die beweert dat zijn werknemers de bestelauto’s van de zaak niet buiten werktijd kunnen gebruiken, moet dit aannemelijk Lees verder...

Zorg voor tijdige publicatie ANBI-jaarstukken over 2016
Een algemeen nut beogende instelling (ANBI) moet uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar haar jaarstukken elektronisch publiceren. Lees verder...

Handhaving Wet DBA verder opgeschort tot 1 juli 2018
De opschorting van de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) is verlengd tot in ieder geval 1 Lees verder...

Geen uitstel uitfasering pensioen in eigen beheer
Staatssecretaris Wiebes van Financiën stelt de zogeheten coulanceperiode van de Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale maatregelen Lees verder...

Factsheet Transitievergoeding
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de factsheet ‘Wet werk en zekerheid: De transitievergoeding’ gepubliceerd. Met de invoering Lees verder...

« Pagina 1, 2, 3 ... 48, »